Home

De Vrije Tafels van Oosterbeek

Hoe herstellen we het vertrouwen?

De polarisatie binnen onze samenleving is duidelijk zichtbaar. Het maatschappelijke en het politieke gesprek laten zich steeds vaker karakteriseren door hardheid en wantrouwen. Groepen staan lijnrecht tegenover elkaar en doen geen moeite meer om hun ongezouten meningen te verbloemen. Of het nou in de Tweede Kamer is, op straat of via de sociale media. Crises worden gebruikt om tweespalt te zaaien. Denk aan Corona. Stikstof. Migratie. Bij gebrek aan ontmoetingen en vertrouwen lijkt het onderlinge gesprek haast niet meer mogelijk.

De Vrije Tafels van Oosterbeek wil een ruimte bieden waar we elkaar juist wel ontmoeten. Niet om elkaar te overtuigen van onze eigen standpunten, maar om het gesprek weer aan te gaan.

Hiertoe organiseren we een drieluik van Vrije Tafels met de belangrijke vraag: “Hoe herstellen we het vertrouwen?”.

30 november 2022:   Andrée Christine van Es over vertrouwen in de politiek

08 februari 2023:       Stephan Sanders over vertrouwen in de samenleving

19 april 2023 spreken de artsen Inès von Rosenstiel en Rutger Jan van der Gaag over vertrouwen in de gezondheidszorg

Von Rosenstiel is kinderarts in Rijnstate en Rutger Jan van der Gaag is emeritus hoogleraar Klinische kinder- en jeugdpsychiatrie

 

Klik op    Agenda – De vrije tafels van Oosterbeek    voor meer informatie over deze lezing.