Home

De Vrije Tafels van Oosterbeek

De polarisatie binnen onze samenleving is duidelijk zichtbaar. Het maatschappelijke en het politieke gesprek laten zich steeds vaker karakteriseren door hardheid en wantrouwen. Groepen staan lijnrecht tegenover elkaar en doen geen moeite meer om hun ongezouten meningen te verbloemen. Of het nou in de Tweede Kamer is, op straat of via de sociale media. Crises worden gebruikt om tweespalt te zaaien. Denk aan Corona. Stikstof. Migratie. Bij gebrek aan ontmoetingen en vertrouwen lijkt het onderlinge gesprek haast niet meer mogelijk.

De Vrije Tafels van Oosterbeek wil een ruimte bieden waar we elkaar juist wel ontmoeten. Niet om elkaar te overtuigen van onze eigen standpunten, maar om het gesprek weer aan te gaan.

Wie is de mens?

Tijdens de Vrije Tafels van het seizoen 2023 – 2024 gaan wij in op uitdagingen die raken aan het wezen van ons mens-zijn. Eeuwenlang leek het duidelijk wie de mens is. Het lag als het ware vast. De plaats van de mens in het geheel was duidelijk. De mens was de maat der dingen. En het was duidelijk wie ieder van ons was. Nu staat veel op losse schroeven.

Op 25 Oktober openen Esther van Fenema en Joost Röselaers het nieuwe seizoen met een dinerlezing over ‘De leegte voorbij- op zoek naar een verhaal dat ons verbindt’

In het boek  ‘De leegte voorbij’ (verschijning: oktober 2023) gaan psychiater Fenema (psychiater) en  Röselaers (predikant) op zoek naar een nieuw gedeeld verhaal. Met geëngageerde denkers van zeer diverse achtergronden spreken zij over de bouwstenen van een verhaal dat ons met elkaar verbindt. Wat wordt ons narratief voor de komende generaties? Weg uit de leegte, op zoek naar nieuwe vormen van zin en verbondenheid.

 

Klik op    Agenda – De vrije tafels van Oosterbeek    voor meer informatie over deze lezing