Agenda

30 november – Andrée van Es over vertrouwen in de politiek
Als oud-Kamerlid en oud-wethouder zet Van Es haar kennis en ervaring nog op veel manieren en met grote betrokkenheid in voor de samenleving. Ze staat bekend om haar scherpe blik en verrassende invalshoeken. Zo pleitte zij in Amsterdam voor meer hoffelijkheid in de stad. Met Van Es gaan we in gesprek over vertrouwen in de politiek. Hoe kijkt zij naar het huidige klimaat in samenleving en politiek? Waar is het mis gegaan?
Dorien Firet, raadslid D66 in Renkum is deze avond de opponent van Van Es.

8 februari – Stephan Sanders over vertrouwen in de samenleving
Sanders studeerde vanaf 1979 filosofie en politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1986 publiceert hij onder meer in De Groene Amsterdammer en in de Volkskrant en heeft hij zijn eigen vaste column in Vrij Nederland, in De Nieuwe Koersen in onze Wereld. Bij de VARA presenteerde hij onder andere het radioprogramma Ophef en Vertier. Met Sanders gaan we in gesprek over vertrouwen in de samenleving.

19 april – Inès von Rosenstiel over vertrouwen in de gezondheidszorg
Von Rosenstiel, kinderarts Rijnstate wil graag een bijdrage leveren aan innovatieve projecten in de gezondheidszorg, waar positieve gezondheid, leefstijl, eigen regie, samen beslissen en integrale zorg de kernelementen zijn. Een citaat: ‘Ik heb veel energie, passie, werkplezier en hou erg van verbindingen leggen en uitbouwen’. Met Von Rosenstiel gaan we in gesprek over vertrouwen in de gezondheidszorg.