Agenda

 8 februari – Stephan Sanders over ‘vertrouwen in de samenleving’

Sanders studeerde vanaf 1979 filosofie en politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1986 publiceert hij onder meer in De Groene Amsterdammer en in de Volkskrant en is columnist in NRC en Trouw. Ook kennen we hem van o.a. het radioprogramma Ophef en Vertier. Met Sanders gaan we in gesprek over vertrouwen in de samenleving. Mark Lauriks (wethouder Bestaanszekerheid en Leefbare Wijken in Arnhem) is deze avond de tweede spreker die hetzelfde onderwerp vanuit een ander perspectief zal benaderen.
Sanders zal wijzen op het belang van een universeel beginsel. Een narratief dat de basis vormt van onze gedeelde identiteit. Zonder een dergelijke basis vervallen we in een nieuwe verzuiling, een hernieuwd hokjes denken.

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om hierbij aanwezig te zijn en kennis te maken met het concept van de dinerlezingen van de Vrije Tafels van Oosterbeek hebben wij besloten dat u één introducé  mee mag nemen tegen een sterk gereduceerd tarief!

Zo betaalt u nu voor uzelf € 57,50 en voor de introducé is dit slechts € 30,-

 

19 april – Inès von Rosenstiel over vertrouwen in de gezondheidszorg
Von Rosenstiel, kinderarts Rijnstate wil graag een bijdrage leveren aan innovatieve projecten in de gezondheidszorg, waar positieve gezondheid, leefstijl, eigen regie, samen beslissen en integrale zorg de kernelementen zijn. Een citaat: ‘Ik heb veel energie, passie, werkplezier en hou erg van verbindingen leggen en uitbouwen’. Met Von Rosenstiel gaan we in gesprek over vertrouwen in de gezondheidszorg.