Programma

Serie 1: Wat zegt mijn geweten?

Dit najaar een serie van drie avonden over het geweten.

De tafels worden gedekt voor Jan Terlouw, Kathleen Ferrier en Paul Scheffer

De eerste lezingenserie van De Vrije Tafels van Oosterbeek gaat van start. Op 29 september met Jan Terlouw en op 27 oktober was het de beurt aan Kathleen Ferrier. De volgende lezing is op 1 december met Paul Scheffer. Deze drie interessante en bekende sprekers vertellen hoe ze hun geweten laten spreken bij het nadenken over de grote vraagstukken van deze tijd. Geef u snel op voor deze serie, het aantal plaatsen is beperkt: https://concertzaal-oosterbeek.nl/tickets

Programma van de eerste serie: Wat zegt mijn geweten?

De Vrije Tafels van Oosterbeek.
Op 23 februari 2022 met Paul Scheffer. Thema van deze serie is ” Wat zegt mijn geweten”

Geweten en vergeten gaan niet samen – Paul Scheffer

Hedendaagse generaties hoeven zich niet verantwoordelijk te voelen voor de daden van hun ouders of grootouders.
Wel bestaat er een verantwoordelijkheid voor de herinnering aan die daden.
Het vermogen de dieptepunten van het eigen verleden onder ogen te zien, is een teken van beschaving.
Die inspanning zegt namelijk veel over de manier waarop een samenleving met conflicten omgaat.
Een open samenleving bestaat ook uit het vermogen om waar nodig met plaatsvervangende schaamte naar de eigen geschiedenis om te zien.
Anders gezegd: geweten en vergeten gaan niet samen.

Concertzaal Oosterbeek
Rozensteeg 3
6862 DH Oosterbeek

Programma:
18.00 u Inloop en welkom
19.00 u Lezing en voorgerecht
20.00 u Vrije debat aan tafel en hoofdgerecht
21.00 u Koffie en einde

Aanmelden op: https://concertzaal-oosterbeek.nl/tickets

E-mail: devrijetafelsvanoosterbeek@gmail.com

Over de Vrije Tafels
Een groep vrijzinnigen in Oosterbeek vindt het tijd voor maatschappelijk debat over de grote thema’s van onze tijd. Ook in Oosterbeek stromen de stortbuien soms door de Weverstraat, staan woudreuzen op instorten door extreme droogte en klimaatverandering en is er onvoldoende betaalbare woonruimte. We hebben er allemaal mee te maken. Tijd dus om er samen over in debat te gaan. Want hoe zit het eigenlijk met jouw geweten? Wie wil jij zijn?

Initiatiefnemers zijn Karin van de Staaij, Gerda Versteegen, Jan van Hooijdonk, Dick van der Meer, Cees de Monchy, Joost Röselaers, Paul Scholten en Klaas Stoter.

Opgeven
Wie kaarten voor de hele serie koopt, krijgt korting.  Kaarten zijn te bestellen via https://concertzaal-oosterbeek.nl/tickets. Een serie van drie avonden, diner plus lezing, kost 150 euro. Een losse lezing kost 60 euro.

De Vrije Tafels van Oosterbeek
concertzaal Oosterbeek
Rozensteeg 3, 6862 DH
18.00 inloop en borrel
21.00 afsluiting, koffie

Meer informatie
https://www.devrijetafelsvanoosterbeek.nl/
https://m.facebook.com/VrijeTafels/
devrijetafelsvanoosterbeek@gmail.com